PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Kokias prekes galima grąžinti?

Pirkėjas neturi teisės grąžinti šių prekių:

 • vaistinių preparatų;
 • kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
 • kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
 • kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

Norėdamas pasinaudoti teise grąžinti prekes, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi, vadovaujantis Internetinės Papildų Bazė taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais: 

 • ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu pardavimai@papildubaze.lt, užpildydamas sutarties atsisakymo formą; 
 • ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Internetinės Papildų Bazė taisyklių 9.2. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, Internetinės Papildų Bazė taisyklių 11 punkte numatytu būdu.

Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

Kur grąžinti prekes?

 • Jeigu prekes atsiėmėte iš paštomato arba prekės Jums buvo pristatytos kurjerio jos gali būti grąžinamos tik į Papildų Bazė.
 • Per paštomatą prekių grąžinimo siuntimas negalimas.

Jei pageidaujate prekes grąžinti paštu, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu pardavimai@papildubaze.lt arba klientų aptarnavimo telefonu +370 609 66226.

Kaip grąžinti prekes?

Grąžinant internetinėje parduotuvėje www.papildubaze.lt ir www.sportomaistas.lt įsigytas prekes, Jūsų paprašysime užpildyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo prašymą ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo (atsiėmimo) dienos išsiųsti elektroninio pašto adresu pardavimai@papildubaze.lt Siunčiant prekės/užsakymo atsisakymo prašymą prašome nurodyti grąžinimo priežastį.

Po prašymo patvirtinimo, ne vėliau kaip per 14 dienų, prašome prekes grąžinti į Papildų Bazę kartu su:

 • pirkimo čekiu, jeigu prekės atsiimtos Papildų Bazėje,

PVM sąskaita faktūra, jeigu prekės pristatytos kurjerio.

Kaip bus grąžinti sumokėti pinigai?

 • už prekes sumokėta suma grąžinama per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos į kliento nurodytą banko sąskaitą.
 • Jeigu už įsigytas prekes buvo atsiskaityta per elektroninės bankininkystės sistemą ar išankstiniu banko pavedimu, už prekes sumokėta suma grąžinama per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos į mokėtojo banko sąskaitą.